REKLAMA GOOGLE
Strona główna Wyszukiwanie KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO SEKCJI EKSPLOATACJI WYDZIAŁU TRANSPORTU (NR 2803)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO SEKCJI EKSPLOATACJI WYDZIAŁU TRANSPORTU (NR 2803)

Kierowca samochodu ciężarowego

WARUNKI PRACY I PŁACY
Miejsce pracy:85-090 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Rodzaj umowy:Umowa o pracę na czas określony
Zmianowość:inna
Wymiar etatu:1
Ilość godzin w tygodniu:40
Ilość godzin w miesiącu:160
Wynagrodzenie brutto:od 2 250 PLN
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
OBOWIĄZKI
-
INNE WYMAGANIA
Wymagania niezbędne na stanowisku: 1. prawo jazdy kat. B, C, 2. umiejętność wykonywania obsług codziennych w użytkowanych pojazdach, 3. umiejętność organizacji pracy własnej, 4. umiejętność przewidywania sytuacji na drodze, szybkiego działania i podejmowania decyzji. Wymagania pożądane na stanowisku: 1. prawo jazdy kat. E, D, 2. wykształcenie średnie, 3. wykształcenie związane z obszarem motoryzacji, 4. 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy, 5. staż pracy lub praktyka w kierowaniu autobusami, 6. odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolność do kreatywnego myślenia.
WYMAGANE DOKUMENTY
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami: Kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopią prawa jazdy, kopią dokumentów potwierdzających odbycie kursów i szkoleń, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY - stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy). 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru. 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail). 7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KWP w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dokumenty należy składać w terminie do 11.06.2019r. pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wlkp. 7 85-090 Bydgoszcz Z dopiskiem kierowca samochodu ciężarowego Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
DANE PRACODAWCY
Pracodawca:Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Krótki opis działalności:
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy
Adres:Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Osoba do kontaktu:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Preferowany sposób kontaktu:Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
Więcej informacji: http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?5e66bc49613472be2c234725802b54d3


Aplikuj

Centralna Baza Ofert Pracy (oferty.praca.gov.pl)
wszystkie ogłoszenia
Informacje o ofercie
 Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 2019-05-17
 Rekrutacja do 2019-06-11
 Oferowane zarobki (zł): 2250.00
 Forma zatrudnienia: Pełny etat
Aplikuj

Podziel się tą ofertą

Inne oferty tego pracodawcy
Podobne oferty
REKLAMA GOOGLE
Udostępnij
top-praca.pl