REKLAMA GOOGLE

PSYCHOLOG

Psycholog

WARUNKI PRACY I PŁACY
Miejsce pracy:Semaforowa 5, 52-115 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskie
Rodzaj umowy:Umowa o pracę na czas określony
Zmianowość:jedna zmiana
Wymiar etatu:0.5
Ilość godzin w tygodniu:20
Ilość godzin w miesiącu:80
Wynagrodzenie brutto:od 1 480 PLN
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
OBOWIĄZKI
Planowany ramowy zakres czynności psychologa obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i wspierających w dziennym domu pomocy,w tym w szczególności: 1. wsparcie psychologiczne i emocjonalne, 2. prowadzenie zajęć stymulujących funkcje poznawcze i funkcje psychomotoryczne klientów, 3. udział w opracowaniu i realizowaniu indywidualnych planów wsparcia klientów, 4. wspomaganie procesu adaptacyjnego nowoprzyjętych klientów, 5. konsultowanie i udzielanie porad personelowi w celu zapewnienia opieki adekwatnej do stanu psychosomatycznego klienta, 6. aktywizowanie klientów do podtrzymywania relacji z rodziną i środowiskiem lokalnym, 7. kształtowanie postaw prozdrowotnych klientów, 8. sporządzanie analiz i sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności psychologicznej w Dziennym Domu Pomocy. Wymagane dokumenty: 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 2. oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa wykonywania zawodu psychologa, 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie: https://mcus.pl/praca/ogloszenia-projekt-ue.html 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem. Dodatkowe dokumenty: 1. szczegółowe CV - opatrzone własnoręcznym podpisem, 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem, 3. kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu), 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu , realizowanej w ramach projektu pn.: Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r." Termin i miejsce składania ofert: dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej do dnia 24.06.2019 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, p. 160(sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta zatrudnienia - MCUS.DK.110-46/19" od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu). Inne informacje: Prosimy o podanie w ofercie adresu e-mail lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia), drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail). Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych: - Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu: https://www.mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html - Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu: https://www.mcus.pl/ogloszenia/praca.html - https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób aplikujących na w/w stanowisko dostępne na stronie: https://mcus.pl/praca/ogloszenia-projekt-ue.html Umowa o pracę na czas określony ( na czas trawania projektu, tj. do dnia 31 października 2021r.) z możliwością zatrudniania na czas nieokreślony. Praca w systemie jednozmianowym, pół etatu. Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Pomocy nr 2, ul. Semaforowa 5, 52-115 Wrocław. Kontakt kandydatów z pracodawcą: tel. 71 376 99 36, e-mail: kadry@mcus.pl
INNE WYMAGANIA
Wymagania kwalifikacyjne: 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 2. wykształcenie: wyższe na kierunku psychologia, 3. aktualne prawo wykonywania zawodu psychologa. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista, 2. mile widziana znajomość obsługi komputera
WYMAGANE DOKUMENTY
-
DANE PRACODAWCY
Pracodawca:Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
Krótki opis działalności:RP.411-552/08
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy
Adres:Mączna 3, 54-131 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskie
Osoba do kontaktu:
Nr telefonu:71 376 99 36
Adres e-mail:kadry@mcus.pl
Preferowany sposób kontaktu:Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
Więcej informacji: http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?7cddcc067973d6664c18303722bd4f21


Aplikuj

Centralna Baza Ofert Pracy (oferty.praca.gov.pl)
wszystkie ogłoszenia
Informacje o ofercie
 Wrocław, dolnośląskie
 2019-06-13
 Rekrutacja do 2019-06-24
 Oferowane zarobki (zł): 1480.00
 Forma zatrudnienia: Część etatu
Aplikuj

Podziel się tą ofertą

Inne oferty tego pracodawcy
Podobne oferty
REKLAMA GOOGLE
Udostępnij
top-praca.pl