REKLAMA GOOGLE
Strona główna Wyszukiwanie PRACOWNIK DO SPRAW OPRACOWANIA DECYZJI I KORESPONDENCJI

PRACOWNIK DO SPRAW OPRACOWANIA DECYZJI I KORESPONDENCJI

Technik prac biurowych*

WARUNKI PRACY I PŁACY
Miejsce pracy:Kwiatowa 2, 59-700 Bolesławiec, powiat: bolesławiecki, woj: dolnośląskie
Rodzaj umowy:Umowa o pracę na okres próbny
Zmianowość:jedna zmiana
Wymiar etatu:1
Ilość godzin w tygodniu:40
Ilość godzin w miesiącu:160
Wynagrodzenie brutto:od 2 800 PLN
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
OBOWIĄZKI
Zapewnia opracowanie spraw emerytalnorentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażenie stanowiska pracy: - sprzęt komputerowy, - sprzęt biurowy. Warunki wykonywania pracy: - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż. - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS - konieczność poruszania się po całym obiekcie - konieczność odbywania podróży służbowych - budynek 1-piętrowy z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
INNE WYMAGANIA
Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, Pożądane: wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia), minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych. Wymagania dodatkowe: znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, umiejętność poprawnego wnioskowania i stosowania przepisów, umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych, samodzielność, rzetelność i terminowość, nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność, stanowczość/pewność siebie i opanowanie, orientacja na klienta, chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.
WYMAGANE DOKUMENTY
- CV - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Termin, do którego należy składać dokumenty 25 czerwca 2019 roku. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Legnicy. Oferty można składać osobiście na Salach Obsługi Klientów w każdej Jednostce Terenowej Oddziału lub przesyłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy Wydział Kadrowo-Płacowy ul. W. Grabskiego 26 59-220 Legnica z dopiskiem "OFERTA PRACY" Kontakt: Damian Janusz, Wydział Kadrowo-Płacowy O/ZUS Legnica tel. 76 876 42 34, pokój 112 - miejsce pracy: Inspektorat ZUS w Bolesławcu, ul. Kwiatowa 2, 59-700 Bolesławiec - skontaktujemy się z kandydatami spełniającymi co najmniej wymagania niezbędne - nadesłanych dokumentów nie zwracamy - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane - aplikacje niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne - proces rekrutacji przewiduje sprawdzenie wymaganych kompetencji. Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa." Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce Praca w ZUS".
DANE PRACODAWCY
Pracodawca:Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
Krótki opis działalności:
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy
Adres:Kwiatowa 2, 59-700 Bolesławiec, powiat: bolesławiecki, woj: dolnośląskie
Osoba do kontaktu:Janusz Damian
Nr telefonu:76-8764234
Adres e-mail:
Preferowany sposób kontaktu:Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon
Więcej informacji: http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?e96c3a723997a9355ed77f195870f164


Aplikuj

Centralna Baza Ofert Pracy (oferty.praca.gov.pl)
wszystkie ogłoszenia
Informacje o ofercie
 Bolesławiec, dolnośląskie
 2019-06-13
 Rekrutacja do 2019-06-25
 Oferowane zarobki (zł): 2800.00
 Forma zatrudnienia: Pełny etat
Aplikuj

Podziel się tą ofertą

Inne oferty tego pracodawcy
Podobne oferty
REKLAMA GOOGLE
Udostępnij
top-praca.pl