Urlop wychowawczy – co warto wiedzieć?

REKLAMA GOOGLE
Strona główna Blog Urlop wychowawczy – co warto wiedzieć?
  2019-03-12 00:00:00 Aktualizacja: 2019-03-12 10:54:26

Wychowywanie dziecka to bez wątpienia najważniejsze zadanie każdego rodzica. Na szczęście polskie prawo pracy zawiera kilka zapisów, które ułatwią to zadanie pracującym rodzicom. Poza oczywistym urlopem macierzyńskim (lub tacierzyńskim) istnieje także urlop wychowawczy. Czym jest i kiedy oraz na jakich zasadach można go wykorzystać?

Urlop wychowawczy ma na celu stworzenie rodzicom warunków umożlwiających opiekę nad małym dzieckiem. Z urlopu tego mogą skorzystać tylko pracownicy – zarówno ojciec jak i matka.

Wymiar urlopu wychowawczego

Wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy, pod warunkiem, że jesteś zatrudniony przez co najmniej pół roku. Urlop możesz wykorzystać najpóźniej do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia.

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?

Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia, który wymagany jest do skorzystania z urlopu wychowawczego, wliczają się poprzednie okresy zatrudnienia. I to bez względu na długość przerw między poszczególnymi okresami, wymiar czasu pracy czy tryb rozwiązania stosunku pracy. Podobnie na prawo do urlopu nie ma wpływu rodzaj umowy o pracę, rodzaj pracodawcy, wymiar czasu pracy czy podstawa nawiązania stosunku pracy.

Zasady dotyczące wykorzystania urlopu wychowawczego

Urlop ten możesz wykorzystać maksymalnie w pięciu częściach. Żeby móc z niego skorzystać, musisz przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu złożyć u pracodawcy wniosek, na podstawie którego jest on zobligowany udzielić Ci tego urlopu. To ty decydujesz, w jakim stopniu wykorzystasz urlop i na ile części go podzielisz. Co ciekawe, z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice.

Chociaż w trakcie urlopu wychowawczego stosunek pracy jest zawieszony, to jednej okres ten wlicza się do okresu zartudnienia. Nie musisz się więc martwić o swoje uprawnienia pracownicze i staż pracy. Dodatkowo zgodnie z obowiązującym prawem podlegasz ochronie przez rozwiązaniem stosunku pracy. Pracodawca nie może cię zwolnić na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu aż do jego zakończenia.

Co z pracownikami zatrudnionymi na umowie innej niż umowa o pracę?

Od 1 września 2013 osoby pracujące na umowie zlecenia, umowie agencyjnej, prowadzące firmę, nieubezpieczone lub ubezpieczone w KRUS zyskały takie same prawa, jak pracownicy etatowi. Wszystko dlatego, że składki za osoby zajmujące się dziećmi opłacane są z budżetu państwa.

Żeby jednak podlegać ubezpieczeniom, należy w terminie 7 dni od ustania jednego z powyższych tytułów złożyć do ZUS stosowne oświadczenie. W przypadku osób, które są ubezpieczone od co najmniej 6 miesięcy, państwo opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Jeśli zaś chodzi o osoby dotychczas nieubezpieczone lub ubezpieczone przez okres krótszy niż pół roku, budżet finansuje tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

Co z urlopem wypoczynkowym?

Urlop wychowawczy nie ma żadnego wpływu na przysługujący urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Urlop wypoczynkowy nie ulega przedawnieniu ani nie jest proporcjonalnie obniżany z powody wykorzystania urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabyło się prawo do urlopu wypoczynkowego, a następnie powróciło do pracy.

Udostępnij
top-praca.pl